Strokovni posveti: gradiva

Plenarni del:

Učna uspešnost v raziskavi PISA in argumentacija:

Odnosi, pogledi in čustva:

Praktično pridobivanje znanja in učna uspešnost: