Tematski posvet o bralni pismenosti na MIZŠ

Dne 7.2.2014 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organiziralo tematski strokovni posvet na temo bralne pismenosti na katerem je s predstavitvijo aktivnosti in delnih izsledkov projekta Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem sodelovala tudi dr. Mojca Štraus.

Na posvetu je bilo poudarjeno, da izsledki mednarodnih in domačih raziskav kažejo na nezadostno stopnjo pismenosti slovenskih učencev in odraslih in s tem opozarjajo na nujnost sistematičnega pristopa za izboljšanje bralne pismenosti prebivalcev Republike Slovenije. Izpostavljeno je bilo, da je pomembno, da se te problemtike loti širok krog relevantnih akterjev in sicer skupaj, načrtno, premišljeno ter s pozornostjo na dolgoročnih učinkih (

Dne 7.2.2014 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organiziralo tematski strokovni posvet na temo bralne pismenosti na katerem je s predstavitvijo aktivnosti in delnih izsledkov projekta Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem sodelovala tudi dr. Mojca Štraus.

Na posvetu je bilo poudarjeno, da izsledki mednarodnih in domačih raziskav kažejo na nezadostno stopnjo pismenosti slovenskih učencev in odraslih in s tem opozarjajo na nujnost sistematičnega pristopa za izboljšanje bralne pismenosti prebivalcev Republike Slovenije. Izpostavljeno je bilo, da je pomembno, da se te problemtike loti širok krog relevantnih akterjev in sicer skupaj, načrtno, premišljeno ter s pozornostjo na dolgoročnih učinkih (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Na posvetu so se zbrali različni strokovnjaki, ki so s svojimi izkušnjami in vedenji pripomogli k oblikovanju izhodišč za pripravo ukrepov, ki bodo izboljšali bralno pismenost raznolikih ciljnih skupin v Sloveniji. Dr. Mojca Štraus je na posvetu predstavila nekatere delne izsledke projekta, ki so bili osvetljeni z mnenji drugih vabljenih gostov.

).

Na posvetu so se zbrali različni strokovnjaki, ki so s svojimi izkušnjami in vedenji pripomogli k oblikovanju izhodišč za pripravo ukrepov, ki bodo izboljšali bralno pismenost raznolikih ciljnih skupin v Sloveniji. Dr. Mojca Štraus je na posvetu predstavila nekatere delne izsledke projekta, ki so bili osvetljeni z mnenji drugih vabljenih gostov.