O projektu

Projekt »Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem« je del programa Vseživljenjsko učenje, s katerim Evropska komisija podpira izvajanje evropskih strateških ciljev v izobraževanju in usposabljanju v državah članicah Evropske unije ter pri tem še posebej poudarja sodelovanje zainteresiranih strani, eksperimentiranje in inovacije.

Namen projekta »Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem« je z različnimi aktivnostmi v slovenskem izobraževalnem prostoru prispevati k doseganju evropskih strateških ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja ter z različnimi dogodki ozaveščati akterje v slovenskem izobraževalnem prostoru o pomenu uresničevanja navedenih evropskih ciljev. V tem okviru v projektu posebno pozornost namenjamo učencem, ki v mednarodnih raziskavah znanja ne dosegajo temeljne ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. V okviru projekta pripravljamo strokovna izhodišča za soočanje z nizkimi dosežki slovenskih učencev na navedenih področjih in širše.

Projekt izvajamo na Pedagoškem inštitutu od 1.5.2013 do 30.4.2014.