Medijski dogodki

Tina Rutar Leban je skupaj z dijaki Srednje lesarske šole Maribor, ki so bili vključeni v projekt Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem, sodelovala v pogovorni radijski oddaji Gymnasium. Tema pogovora je bila razvoj in nastanek čustev v povezavi z učenjem.

Vodja projekta dr. Urška Štremfel je na Svetovni dan knjige, 23. aprila 2014 v oddaji Studio ob 17 na Prvem programu Radia Slovenija predstavila rezultate Slovenije v raziskavi PISA. Podpovprečne dosežke slovenskih mladostnikov na področju bralne pismenosti je osvetlila z nekaterimi izsledki projekta Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem.