Delavnice za medije in nevladne organizacije

Na delavnici smo medijem, nevladnim organizacijam in širši zainteresirani javnosti približali rezultate mednarodnih raziskav znanja v luči zasledovanja skupnih evropskih ciljev na področju izobraževanja. Poseben poudarek je bil namenjen interpretaciji mednarodnih primerjalnih lestvic dosežkov, ustreznem razumevanju statističnih podatkov, ki jih le te prikazujejo ter uvrstitvi posameznih držav na njih v daljšem časovnem obdobju.