Zaključna konferenca

V petek, 25. aprila 2014 smo v okviru tematskih srečanj, ki jih za zaposlene na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravlja Urad za razvoj izobraževanja predstavili končne izsledke projekta. V predstavitvi smo posebno pozornost namenili pomenu izsledkov projekta  za nadaljnji razvoj izobraževalnih politik in praks slovenskih šol.

GRADIVO