Strokovni posveti za srednje in osnovne šole

V okviru dejavnosti Pedagoškega inštituta smo za srednješolske in osnovnošolske učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje izvedli strokovne posvete 

SPODBUDIMO UČNO USPEŠNOST SLOVENSKIH MLADOSTNIKOV

Rezultati raziskave PISA 2012 so pokazali, da učno uspešnost slovenskih mladostnikov lahko izboljšamo. Pri tem evropske smernice in prakse nekaterih drugih držav nakazujejo, da je še posebej smiselno nameniti pozornost spodbujanju učne uspešnosti tistih mladostnikov, ki v raziskavi PISA ne dosegajo temeljne ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti.

Pedagoški inštitut je v okviru projekta »Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem« organiziral strokovne posvete, na katerih smo želeli skupaj z učitelji različnih predmetnih področij, svetovalnimi delavci in ravnatelji srednjih šol z različnih raziskovalnih in praktičnih perspektiv osvetliti problematiko učno manj uspešnih mladostnikov v slovenskem izobraževalnem prostoru ter v skupni razpravi izpostaviti različne pristope za izboljšanje njihove učne uspešnosti.

Izziv, s katerim se soočamo v okviru projekta, so učno manj uspešni mladostniki v srednješolskem izobraževanju. Pri tem se osredinjamo zlasti na prepoznavanje individualnih dejavnikov ter dejavnikov v družinskem, šolskem in širšem družbenem okolju, ki se na podlagi izsledkov mednarodnih raziskav znanja in drugih raziskav izobraževanja povezujejo z njihovimi dosežki. Ob teoretskih izhodiščih, ki nastajajo kot rezultat raziskovanja in povezovanja različnih znanstvenih disciplin, posebno pozornost namenjamo snovanju praktičnih pristopov, katerih končni cilj je usmerjen v izboljšanje učne uspešnosti posameznika ali posameznice, obenem pa z različnimi vsebinskimi in interakcijskimi oblikami učinkovito nagovarjajo vse posredne in neposredne udeležence izobraževalnega procesa (tj. učitelje, mladostnike in njihove starše).

Na strokovnih posvetih so krajšim plenarnim predstavitvam sledile izrazito razvojno-praktično usmerjene delavnice.

Posveti so potekali:

23. januar 2014

Maribor

28. januar 2014

Ljubljana

30. januar 2014

Velenje

11. februar 2014

Novo mesto

12. februar 2014

Koper

Vse dodatne informacije o strokovnih posvetih in o poteku projekta bo z vami z veseljem delila Ana Mlekuž na elektronskem naslovu ana.mlekuz@pei.si in na telefonski številki 01 420 12 51